วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ชีวิตสิกขา เชิญร่วมโครงการ "ดุูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์" ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายจาก: Jivita Sikkha <jivitasikkha@gmail.com>
วันที่: 8 มิถุนายน 2554, 11:11
หัวเรื่อง: ชีวิตสิกขา เชิญร่วมโครงการ "ดุูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์" ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ถึง: 

ชีวิตสิกขา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต

ขอเชิญผู้สนใจวิถีการเยียวยาความเจ็บป่วยวิถีพุทธเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการ "ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์" ๔ วัน ๓ คืน

ระหว่างวันที่ ๓-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ณ วัดป่าเพิ่มบุญ บ้านหนองเครือคต ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๕๔

๑๓.๐๐ น.                             ขึ้นรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณใต้ทางด่วน ด้านพหลโยธินซอย ๑)

๑๖.๐๐  น.                            เดินทางถึงวัดป่าเพิ่มบุญ ลงทะเบียนเข้าที่พัก

๑๖.๓๐-๑๘.๓๐                  ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๑ / อบไอน้ำสมุนไพร / พักทานอาหารเย็น

๑๘.๓๐-๒๑.๐๐                  เจริญสติตามแนวทางหลวงพ่อเทียน,

"วิถีแห่งบัวบาน" ธรรมะโอสถเยียวยาผู้ป่วยด้วยการแยกกายแยกจิต

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๕๔

๐๕.๐๐-๐๖.๐๐                    เจริญสติและสวดมนต์บำบัด

๐๖.๐๐-๐๗.๓๐                    ฝึกโยคะบริหารกายจิต

๐๗.๓๐-๐๙.๐๐                    ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๒ / พักทานอาหารเช้า

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐                    ปฐมนิเทศก์ (พระอาจารย์สมบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าเพิ่มบุญ)

วิถีทางเลือกเพื่อการเยียวยาความเจ็บป่วย เช่น กดจุด ฝังเข็ม สมุนไพร

๑๑.๓๐-๑๓.๐๐                   ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๓ / พักทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐                    เจริญสติภาวนา สู่ความเข้าใจต้นเหตุแห่งความทุกข์  

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐                   ฝึกโยคะบริหารกายจิต  

๑๖.๓๐-๑๘.๓๐                  ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๔ / อบไอน้ำสมุนไพร / พักทานอาหารเย็น

๑๘.๓๐-๒๑.๐๐                  เจริญสติภาวนา / ความลับของผลึกน้ำ / สวดมนต์บำบัด / แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย

วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๕๔

๐๕.๐๐-๐๖.๐๐                    เจริญสติและสวดมนต์บำบัด

๐๖.๐๐-๐๗.๓๐                    ฝึกโยคะบริหารกายจิต

๐๗.๓๐-๐๙.๐๐                    ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๕ / พักทานอาหารเช้า

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐                    ศิลปะภาวนากับการมองเห็นตามความเป็นจริงของปัญหาในชีวิต

๑๑.๓๐-๑๓.๐๐                   ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๖ / พักทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐                    วิถีทางเลือกเพื่อการเยียวยาความเจ็บป่วย เช่น กดจุด ฝังเข็ม สมุนไพร

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐                   เทคนิคการผ่อนคลายกาย ขัดเกลาจิต เพื่อเพิ่มพลังชีวิต

๑๖.๓๐-๑๘.๓๐                  ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๗ / อบไอน้ำสมุนไพร / พักทานอาหารเย็น

๑๘.๓๐-๒๑.๐๐                  เจริญสติภาวนาและสวดมนต์บำบัด / แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย

วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๕๔

๐๕.๐๐-๐๖.๐๐                    เจริญสติและสวดมนต์บำบัด

๐๖.๐๐-๐๗.๓๐                    ฝึกโยคะบริหารกายจิต  

๐๗.๓๐-๐๙.๐๐                    ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๘ / พักทานอาหารเช้า

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐                    ศิลปะภาวนากับคลินิกธรรมะ ทำถุงผ้าชายผ้าเหลืองทำมือเติมใจผู้ป่วย

๑๑.๓๐-๑๓.๐๐                   ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๙ / พักทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐                    เดินทางหาสาระสำคัญของชีวิต / ตรวจสอบภาวะใจ / ให้คะแนนพลังชีวิต

ธรรมะโอสถ ของขวัญล้ำค่าของชีวิต

๑๕.๐๐                                   ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (รถตู้ส่งที่อนุสาวรีย์ชัยฯ)

************************************************************************************

คณะวิทยากร

พระอธิการครรชิต อกิญจโน วัดป่าสันติธรรม, พระธาตรี อุปปลวัณฺโณ วัดป่ากุดฉนวน, คุณเกื้อจิตร แขรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชัยภูมิ, ครูดล ชีวิตสิกขาและคณะอาสาสมัครและจิตอาสาด้านสุขภาวะองค์รวม

 

สิ่งของจำเป็นที่ควรเตรียมในการเข้าร่วมโครงการฯ

๑.      แก้วหรือกระบอกน้ำส่วนตัว

๒.    ยาทากันยุง

๓.     ร่มกันแดดกันฝน

๔.     เสื้อผ้าสำหรับใส่อบไอน้ำสมุนไพร เช่น ผ้าถุง ผ้าขาวม้า (ห้องแยกชาย-หญิง)

๕.     ของใช้จำเป็นส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ยาประจำตัว หรือเครื่องนอนส่วนตัว (ทางวัดจัดเตรียมเครื่องนอนให้อย่างเรียบง่าย นอนในห้องมุ้งลวด)

 

 

ใบสมัครโครงการ "ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์"

 วัน ๓  คืน ระหว่างวันที่ ๓-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ณ วัดป่าเพิ่มบุญ บ้านหนองเครือคต ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ชื่อผู้ป่วย....................................................นามสกุล....................................................................เพศ.................อายุ...............ปี โรคประจำตัว..................................................................................................................................

ชื่อผู้ดูแล....................................................นามสกุล....................................................................เพศ....................อายุ..............ปี ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยเป็น............................................................................................................

โทรศัพท์มือถือ.............................................E-mail Address...............................................................................

มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จนครบโปรแกรมที่กำหนดไว้ เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้คือ.................................................................................................................................................................................

กรุณาเลือกการเดินทาง      ........เดินทางไปกับทางรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยฯ ร่วมกัน  (ไป-กลับ ท่านละ ๕๐๐ บาท)

.......เดินทางไปวัดด้วยตัวเอง (ช้เส้นทางถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปปากช่อง สังเกตุทางเข้าอยู่ซ้ายมืออยู่สุดรั้วโรงงานเบทาโกรเข้าไปแล้วจะเจอสถานีรถไฟปางอโศกวิ่งเข้าไปตามทางสังเกตุป้ายวัดป่าเพิ่มบุญตลอดทาง เข้าไปประมาณ  6 กม. )

***การสมัครลงทะเบียน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยให้สมัครมากันเป็นคู่ กำหนดให้มีผู้ป่วย ๑ ท่านต่อผู้ดูแล ๑ ท่าน

ส่งใบสมัครได้ที่ jivitasiikkha@gmail.com ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๕๔

เพื่อรอยืนยันในการเข้าร่วมโครงการฯ รับจำนวนจำกัด เครือข่ายชีวิตสิกขาขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เครือข่ายชีวิตสิกขา โทร.089-899-0094, 089-983-4064--
http://jivit.net
ร่วมเป็นแฟนคลับกับชีวิตสิกขาลัย ในเครือข่ายชีวิตสิกขาได้ที่
http://www.facebook.com/pages/Jivita-Sikkhalay-Club/324767881811?v=wall

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น